Alma Straightener& Neutralize Cream 500ml

Alma Straightener& Neutralize Cream 500ml

ครีมยืดผม และครีมโกรกผมตรง

ผมตรงสวย จากโคนจรดปลาย “ไม่ดีด ไม่ชี้ ไม่ฟู” เพราะใช้ Alma แบบถุงตั้ง 500 มิลลิลิตร

 

Visitors: 31,234