มิราเคิล ไฮโดรเจนครีม

Miracle Hydrogen cream  6%, 9%, 12%
 มิราเคิล ไฮโดรเจน ครีม 6%, 9%, 12%

ผลิตภัณฑ์ผสมกับผงฟอกสีผมหรือครีมย้อมผม หรือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และง่ายดาย เสมือนได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ มิราเคิล ไฮโดรเจน ครีม สามารถผสมกับครีมเปลี่ยนสีผมเพื่อให้สีผมเด่นชัด สดใส นุ่มสลวย เป็นประกายเงางาม พร้อมบำรุงให้เส้นผมแข็งแรง ไม่หยาบกร้าน มีน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติ

ปริมาตรสุทธิ 60 มล.

 

Miracle Hydrogen Cream can mixed with hair bleaching powder or hair dye cream to change you to a new look.  Using Miracle Hydrogen Cream is quickly, conveniently and easily, as if treated well by a professional.

The products mixed with hair color cream to make the hair color clear, bright, soft, and shiny. Help change hair color and nourish hair to be strong, not rough, and give the natural weight of hair.

 

Net volume 60 ml.

Visitors: 113,385