เกี่ยวกับ Vechmart

                    บริษัท วีชมาร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2545 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตและพัฒนาเครื่องสำอาง ด้วยความมุ่งมั่นที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

               เราเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องสำอางขนาด SME ที่กล่าวได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งตำหรับหรือสูตรเครื่องสำอาง

               บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการค้นคว้าและพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทมีแผนกปฏิบัติการและตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางทั้งทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น และความหนืด การตรวจสอบทางด้านเคมีเช่น ความเป็นกรด/เบส เปอร์เซนต์สารควบคุมพิเศษ(ในกรณีที่เป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษที่ต้องต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : vcm.vechmart@gmail.com

Visitors: 68,537