เกี่ยวกับ Vechmart

                    บริษัท วีชมาร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2545 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตและพัฒนาเครื่องสำอาง ด้วยความมุ่งมั่นที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

               เราเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องสำอางขนาด SME ที่กล่าวได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งตำหรับหรือสูตรเครื่องสำอาง

               บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการค้นคว้าและพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทมีแผนกปฏิบัติการและตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางทั้งทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น และความหนืด การตรวจสอบทางด้านเคมีเช่น ความเป็นกรด/เบส เปอร์เซนต์สารควบคุมพิเศษ(ในกรณีที่เป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษที่ต้องต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: vcm.vechmart@gmail.com

 

สำนักงานใหญ่  (Head Office)

 725/330   ถนนอนามัยงามเจริญ   แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150 โทรศัพท์ (02) 459-1672-4   
 725/330 Anamaingarmcharoen Road, Tha Kham, Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150 Tel:(+66)24591672-11 

โรงงานผลิต (Factory)

52/4 หมู่ 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
52/4 Moo 8, Khlong Khoi, Pak Kret District, Nonthaburi, 11120, Thailand


 

Visitors: 111,515