เยลยืด-โกรกผม อัลม่า

เยลยืด-โกรกผม อัลม่า

Alma Curl Relaxer & Neutralizing Gel

                                      

1.อัลม่าเยลยืดผมถาวร ขนาด 750 มิลลิลิตร

2.อัลม่าเยลโกรกผมถาวร ขนาด 750 มิลลิลิตร

สำหรับใช้กับเครื่องรีดผมตรง

Visitors: 113,382